Kakinada Files

Kakinada Files

kakinadacity

మన కాకినాడ వాస్తవ్యులు

మన కాకినాడ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణానికి కేంద్రం. సముద్ర తీర ప్రాంతం ఆనుకొని ఉన్న సహజ వనరుల నెలవు. కేవలం ప్రకృతి వనరులే కాదు, మానవ వనరులు పుష్కలంగా ఉన్న ప్రాంతం. ప్రపంచానికి, దేశానికి ఎందరో మేధావులను, రచయితలను, క్రీడాకారులను, ప్రతిభావంతులను మన కాకినాడ అందించింది. అందిస్తోంది, అందిస్తూనే ఉంటుంది. విద్యా నిలయంగా ప్రసిద్ధికెక్కిన మన కాకినాడ ప్రతి ఏడాది మెరికల్లాంటి విద్యార్థులను తయారు చేస్తోంది. అలాంటి ఓ విద్యావంతులు, ప్రతిభావంతులు, మేధావి, వ్యాపారవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, సామాజికవేత్త మన …

మన కాకినాడ వాస్తవ్యులు Read More »

kakinada

Kakinada Wins smart city award for sanitation

Vijayawada: Kakinada Smart City (KSC) won the prestigious \lndian Smart CityAward 2022′ in sanitation category. Kakinada is the only city from the statethat bagged award at the national level. Kakinada city’s innovative sanitationinitiatives helped it bag the prestigious award as the Centre recognized itscontribution to health and sustainability.“Kakinada Smart City has emerged as a beacon …

Kakinada Wins smart city award for sanitation Read More »