Kakinada Files

Kakinada Files

Kakinadafiles

sanasaythishbabu

ధృవ నక్షత్రం సానా సతీష్ బాబు

ప్రభుత్వ ఉద్యోగి నుంచి వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగిన అసామాన్యులు సానా సతీష్ బాబు. విధి నిర్వహణలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి ఉన్నతాధికారులు, ప్రభుత్వ పెద్దల మన్ననలను అందుకున్నవారు. తన నిజాయితీని, నిబద్ధతను కొనసాగిస్తూ ప్రతి రంగంలో తనదైన ముద్రను వేస్తున్నారు. ఓ ఉద్యోగిగానే కాదు ఓ వ్యాపారవేత్తగా కూడా తాను ఎంతో ప్రత్యేకమని ప్రతి క్షణం నిరూపించుకుంటున్నారు. రంగం ఏదైనా తనదైన ముద్రను వేస్తూ చుట్టూ ఉన్న వారిని విస్మయ పరుస్తున్నారు. తన అసామాన్య విజయాలతో ఆశ్యర్యానికి లోనయ్యేలా …

ధృవ నక్షత్రం సానా సతీష్ బాబు Read More »

మన కాకినాడ వాస్తవ్యులు

మన కాకినాడ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణానికి కేంద్రం. సముద్ర తీర ప్రాంతం ఆనుకొని ఉన్న సహజ వనరుల నెలవు. కేవలం ప్రకృతి వనరులే కాదు, మానవ వనరులు పుష్కలంగా ఉన్న ప్రాంతం. ప్రపంచానికి, దేశానికి ఎందరో మేధావులను, రచయితలను, క్రీడాకారులను, ప్రతిభావంతులను మన కాకినాడ అందించింది. అందిస్తోంది, అందిస్తూనే ఉంటుంది. విద్యా నిలయంగా ప్రసిద్ధికెక్కిన మన కాకినాడ ప్రతి ఏడాది మెరికల్లాంటి విద్యార్థులను తయారు చేస్తోంది. అలాంటి ఓ విద్యావంతులు, ప్రతిభావంతులు, మేధావి, వ్యాపారవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, సామాజికవేత్త మన …

మన కాకినాడ వాస్తవ్యులు Read More »

Exploring the Enchanting Beauty of Kakinada

Kakinada, a coastal gem tucked away in the state of Andhra Pradesh, India, is a city of mesmerizing beauty and rich cultural heritage. This city, often referred to as the “Pensioner’s Paradise,” offers a unique blend of natural wonders, historical significance, and modern charm. Let’s take a journey through the enchanting beauty of Kakinada. 1. …

Exploring the Enchanting Beauty of Kakinada Read More »

Kakinada wins second place in solid waste management in Smart Cities 

The Kakinada city has bagged the second place in the India Smart Cities Awards-2022 (ISCA) contest for solid waste management practices. The ISCA was conducted by the Ministry of Housing and Urban Affairs.  According to an official release issued by the Press Information Bureau, the city got the second place in solid waste management in the ISCA-2022, …

Kakinada wins second place in solid waste management in Smart Cities  Read More »

kakinada

Kakinada Wins smart city award for sanitation

Vijayawada: Kakinada Smart City (KSC) won the prestigious \lndian Smart CityAward 2022′ in sanitation category. Kakinada is the only city from the statethat bagged award at the national level. Kakinada city’s innovative sanitationinitiatives helped it bag the prestigious award as the Centre recognized itscontribution to health and sustainability.“Kakinada Smart City has emerged as a beacon …

Kakinada Wins smart city award for sanitation Read More »

Sana Sathish Babu Cricket Championship Draws Enthusiastic Response in Kakinada District

This sporting extravaganza, organized under the banner of the Sana Sathish Babu Foundation, is not just a game its a powerful celebration of talent, unity, and community development.The championships phenomenal success owes much to the vision and dedication of Sana Sathish Babu, a prominent businessman in Kakinada. he Kakinada Premier League (KPL), also known as …

Sana Sathish Babu Cricket Championship Draws Enthusiastic Response in Kakinada District Read More »

Sana Satish Babu’s Heartfelt Initiative: Sana Sathish Babu Foundation To Empower The People Of Kakinada

Sana Sathish Babu Foundation, extending a helping hand to the people of Kakinada, focusing on well-being, empowerment and sustainable development Kakinada, a vibrant coastal city, is set to witness a significant upliftment in its community thanks to the compassionate efforts of Sana Satish Babu. The prominent businessman has launched the philanthropic initative Sana Sathish Babu …

Sana Satish Babu’s Heartfelt Initiative: Sana Sathish Babu Foundation To Empower The People Of Kakinada Read More »